Windykomat to pierwszy i jedyny na rynku system służący odzyskiwaniu pieniędzy od dłużników.

Możesz skorzystać z niego na dowolnym urządzeniu mobilnym lub komputerze.

Dzięki naszej aplikacji

 • Oszczędzasz pieniądze!

  Windykomat służy zlecaniu windykacji na koszt dłużnika. Oznacza to, że w praktyce otrzymasz 100% należności, a wszelkie koszty [w tym naszą prowizję] pokryje dłużnik.
 • Oszczędzasz czas!

  Współpraca z nami za pośrednictwem Windykomatu nie wymaga papierowej dokumentacji. Wszystkie zlecenia składane są elektronicznie, możesz to zrobić samodzielnie o dowolnej porze, w dowolnym miejscu.
 • Jesteś na bieżąco!

  Od razu po złożeniu zlecenia w swoim panelu klienta widzisz nasze postępy. Na bieżąco informujemy Cię o kontaktach z dłużnikiem, ustaleniach, wpłatach, etc. Nasze działania są przejrzyste.
 • Masz pełną kontrolę!

  Windykomat zapewnia przeprowadzenie najwyższej jakości windykacji polubownej w zamkniętym okresie 90 dni. Bez Twojej wiedzy i pisemnej zgody nie przekażemy sprawy do sądu ani do komornika i nie poniesiesz dodatkowych kosztów. Gdy zalecimy skierowanie sprawę do sądu, możesz zawsze powiedzieć „nie”.

Jesteś zadowolony!

Szybko odzyskujesz swoje pieniądze.
 • Dzięki aplikacji „Windykomat” szybko i sprawnie odzyskałem pieniądze od dłużnika. Firma działa sprawnie i profesjonalnie. Polecam wszystkim.

  MERCATUS, Zielona Góra

 • Wiedza, którą posiada przedsiębiorstwo, naprawdę imponuje. W swojej dziedzinie przedstawiciele firmy uznawani są za wyjątkowych profesjonalistów.

  General Beton Polska sp. z o.o., Łódź

 • Chcieliśmy podziękować SAF S.A. za współpracę w odzyskaniu naszych pieniędzy od dłużników. Do podjęcia współpracy skłoniła nas wysoka jakość przedstawionej nam oferty.

  Śnieżka s.j. Kołobrzeg

 • Rzetelność firmy nie wzbudza żadnych zastrzeżeń. Współpraca przebiega na bardzo wysokim poziomie. Na wyróżnienie zasługuje komunikacja z kontrahentem.

  GOOD LOOKING STUDIO s.c. Warszawa

 • Profesjonalizm, skuteczność i rzetelność to cechy, które najtrafniej określają cały zespół spółki SAF.

  XDISC S.A. Warszawa

 • Pragniemy podziękować firmie SAF S.A. za dotychczasową współpracę. Wszystkie działania zostały wykonane profesjonalnie, rzetelnie i przyczyniły się do polepszenia naszej płynności finansowej.

  AUSTROPACK Sp. z o.o., Warszawa

 • Skuteczność podejmowanych działań, profesjonalizm i doświadczenie spółki w widoczny sposób przekładają się na wysokość odzyskiwanych środków. Polecamy usługi SAF S.A. firmom, które borykają się z podobnymi problemami.

  ALBA Polska Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza

Jak to działa?

Z aplikacji Windykomat możesz korzystać na dowolnym urządzeniu mobilnym [pracującym na systemie Android lub iOS] lub komputerze, pobierając ją bezpłatnie z marketów Google Play i AppStore lub przez przeglądarkę internetową. Cały proces odbywa się on-line i nie wymaga drukowania i podpisywania umów – zlecenie jest dokumentem elektronicznym, który otrzymujesz od nas mailem.

Aby odzyskać pieniądze wystarczy:

 • Załączyć niezepłaconą fakturę lub ich zestawienie z programu księgowego

 • Podać łączną kwotę zadłużenia

 • Wprowadzić swoje podstawowe dane

 • Potwierdzam kilkając "Zlecam windykację"

Nasze działania możesz śledzić 24h/7

W Twoim paneli klienta znajdziesz wszystkie istotne informacje, m. in.:

 • Historię wszystkich złożonych zleceń
 • Rekomendacje dalszych działań
 • Sprawozdania windykatorów z kontaktów z dłużnikami
 • Podsumowanie zobowiązań dłużników
 • Powiadomienia o wpłatach
 • % skuteczności naszych działań

0 zł kosztów

Odzyskasz 100% należności, a prowizję należną nam pokryje dłużnik.

Zgodnie z ustawą z 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych poniesione przez Ciebie koszty
windykacji zostaną odzyskane od dłużnika!

1.

Z każdej wpłaty dłużnika potrącamy ustaloną prowizję. Resztę przekazujemy na Twoje konto.

2.

Po odzyskaniu całej należności obciążamy dłużnika kwotą prowizji, którą pobraliśmy.

3.

Zwrócony przez dłużnika koszt windykacji przekazujemy niezwłocznie na Twoje konto.


Sprawdź jakie koszty poniesie Twój dłużnik

FAQ

Kto zajmuje się windykacją spraw zleconych przez Windykomat?


Windykomat jest aplikacją obsługiwaną przez SAF S.A. - jednego z liderów branży windykacyjnej.
Odzyskiwaniem pieniędzy zajmuje się z powodzeniem od prawie 17 lat, dlatego możesz spać spokojnie korzystając z Windykomatu. Jeśli nie wierzysz, sprawdź tutaj.a

Kiedy i jak odbywa się kontakt z dłużnikiem?


Termin kontaktu z dłużnikiem jest zależny od trybu windykacji, który wybierasz. Podczas Windykacji Ekspres nasz windykator kontaktuje się z dłużnikiem w ciągu maksymalnie 30 minut od zlecenia [w dni robocze w godzinach 8:00-20:00]. Windykacja Standard rozpoczyna się najpóźniej w kolejnym dniu roboczym. Podczas procesu windykacji wykorzystujemy wszystkie zgodne z prawem narzędzia, takie jak: tradycyjne wezwanie, telefon, SMS, e-mail, voice mailing, wizyta terenowa, etc.

Czym różnią się Windykacja Standard i Windykacja Ekspres?


Windykacja Ekspres rozpoczyna się w ciągu zaledwie 30 minut od złożenia zlecenia. W tym terminie z dłużnikiem kontaktuje się nasz windykator i podejmuje pierwsze ustalenia co do spłaty wierzytelności. Jest to wyjątkowo skuteczne narzędzie. Decydując się na Windykację Ekspres musisz podać dane kontaktowe dłużnika – imię i nazwisko osoby kontaktowej, jej adres e-mail i nr tel.

Czy mogę korzystać z jednego konta na wielu urządzeniach?


Tak, możesz logować się i korzystać z aplikacji na urządzeniach mobilnych opartych na Androidzie lub iOS oraz na komputerach z systemem Windows, używając jednego loginu i hasła.

Czy są potrzebne papierowe dokumenty?


Nie. Zlecenia złożone przez aplikację Windykomat są dokumentami elektronicznymi, nie wymagającymi podpisu.

Czy muszę wysyłać oryginał faktury pocztą?


Nie. Obsługa spraw zleconych przez aplikację Windykomat opiera się wyłącznie na elektronicznej wersji dokumentów dołączonych do zlecenia.

Co w sytuacji, gdy należność trzeba skierować do sądu?


Jeżeli w trakcie obsługi zleconej wierzytelności windykator uzna, że najlepszym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu, niezwłocznie otrzymasz rekomendację takiego postępowania. Jeśli wyrazisz zgodę, konieczne będzie uzupełnienie dokumentacji. Nie podejmiemy żadnych działań bez Twojej odrębnej zgody.

Jakie są koszty windykacji?


Kosztem windykacji jest prowizja od odzyskanych należności, określona w cenniku. Jeśli wierzytelność spełnia wymogi wskazane w Ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., koszty są odzyskiwane od dłużnika, dzięki czemu otrzymasz 100% kwoty wynikającej z faktury.

Czy istnieją „ukryte koszty”?


Nie. Nie naliczamy żadnych „ukrytych kosztów”. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne, jedynym kosztem jest prowizja od odzyskanych kwot, zgodna z cennikiem.

Czy mogę zlecić windykację długu od osoby prywatnej, nie prowadzącej działalności gospodarczej?


Tak. Jedyną różnicą jest brak możliwości dochodzenia od osoby prywatnej kosztów windykacji, co wynika z przepisów prawa.

Jaka jest podstawa prawna dochodzenia od dłużnika kosztów windykacji?


Koszty windykacji mogą być dochodzone od dłużnika w oparciu o Ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych: art. 10. 1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. 2. Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę. 3. Uprawnienie do kwoty, o której mowa w ust. 1, przysługuje od transakcji handlowej, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 pkt 2.